Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, szansą na rozwój przedsiębiorstwa Darpal

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych metod obróbczych palet, co pozwoli w długim okresie na wzrost konkurencyjności Darpal. Za pomocą innowacyjnych technologii Wnioskodawca będzie mógł wdrożyć do oferty innowacyjne produkty m.in. palety personalizowane oraz palety certyfikowane, które są bardzo istotne dla kontrahentów eksportujących swoje towary za granicę.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

Głównym motywem projektu jest chęć wprowadzenia nowych produktów (opracowywanych w dziale B+R) oraz optymalizacja produkcji. Realizacja powyższych zadań, pozwoli na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa. Produkcja palet zostanie zoptymalizowana, dzięki czemu będzie generować mniej odpadów. Reszta odpadów, zostanie wykorzystana do produkcji innowacyjnego produktu-palet odpadowych. Projekt w długim okresie przyczyni się do wzrostu przychodów przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 11 035 753,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 037 470,76 PLN


P.P.H.U. "Darpal" • tel. / fax: (62) 731 22 09 • biuro@darpal.pl